Reiki

Het Japanse woord  Reiki betekent letterlijk: Universele Levensenergie.
Via  handoplegging kan je deze energie doorgeven aan jezelf of aan anderen.
Iedereen bezit van nature uit deze levensenergie, de een wat meer dan de ander naargelang je energie- kanaal hiervoor open staat. Reiki bestaat reeds van voor de jaartelling en is rond de 19e eeuw herontdekt door de Japanse dr. Usui. Dit via allerlei geschriften die gevonden zijn in het Sanskriet.
Sindsdien is reiki meer en meer bekend geraakt over alle continenten.

Reiki is er voor iedereen en men hoeft hiervoor geen speciale talenten te beschikken om de cursus te volgen. Tijdens de cursussen zijn er verschillende inwijdings-rituelen waardoor je verbinding met de reiki energie wordt hersteld. Hierdoor heb je reiki dan ook voor het leven.Reiki kan je voor alles gebruiken: zowel bij lichamelijke als bij geestelijke blokkades vb. stress, pijn, allergieën enz… Ook planten en dieren hebben baat bij een reiki behandeling.

Reiki zal ook je spirituele groei bevorderen.
Reiki gaat altijd naar die plaats in ons lichaam waar het nodig is .
Reiki vervangt nooit de reguliere geneeskunde maar is perfect combineerbaar.

Een reiki behandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
Vermits deze energie via de handen wordt gegeven plaatst men deze dan ook over het gehele lichaam. Je moet hiervoor niet uit de kleren gaan vermits reiki energie door alles heen stroomt.
Ook kan men een kortere behandeling geven, de duur van zo’n behandeling varieert naar gelang de klacht, tijd en behoefte. Meestal worden er meerdere behandelingen gegeven om de klachten te verminderen en zelfs volledig te doen verdwijnen. Uit ervaring weten wij dat reiki behandelingen regelmatig wel eens wonderen kunnen verrichten. Het ontvangen van liefdevolle levensenergie is een intens gebeuren dat zowel geest als lichaam maar ook je omgeving terug in harmonie brengt.

Jean-Paul

Kijk ook eens bij cursussen om zelf een cursus te volgen…