Therapie

Holistische therapie is een therapie die zich niet alleen op één healingsmethode richt.Holistisch wil zeggen “alles omvattend”Zowel op fysisch en mentaal als op emotioneel en spiritueel vlak gaan we zoeken naar de oorzaak en de oplossing voor de problemen.
Hiervoor gebruiken we verschillende therapieën om te healen.

Lut & Jean-Paul

 

 

Holisme (Grieks: holon: het geheel) is het idee dat de eigenschappen van een systeem (fysiek, biologisch, technisch, chemisch, economisch, enz.) niet kunnen worden verklaard door de som van alleen zijn componenten te nemen. Het woord, samen met het bijvoeglijke naamwoord holistisch, werd ingevoerd door Jan Smuts in de vroege jaren ’20. Smuts definieerde holisme als “De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter zijn dan de som der delen door creatieve evolutie”.

bron: Wikipedia